Τα καταστήματά μας βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλίας με δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τόσο την ορεινή θεσσαλία όσο και τον κάμπο!