Η αλληλοϋποστήριξη και η αλληλοβοήθεια είναι κυρίαρχα δεδομένα στις σχέσεις του προσωπικού μας.