Οι εμπορικές μας συναλλαγές με τους συνεργάτες μας χαρακτηρίζονται απο σταθερότητα και εντιμότητα.